Sunday, February 28, 2010

LES PREPOSICIONS FORTES

Atès el grau de confusió que es pot copsar en l'ús i classificació de les preposicions, he cregut convenient fer-los a mans una llista de les preposicions fortes més usuals amb especificació de la seva significació:
PREPOSICIÓ SIGNIFICAT
sense o sens: exclusió.
contra: en direcció devers alguna cosa, o en sentit oposat
entre: l'espai que separa dues persones o coses; una persona d'un conjunt. Aquesta preposició la podem trobar introduint un subjecte.
durant: dins l'espai de temps que dura una cosa. Es va estar queixant durant una hora.
vora: prop de.
malgrat: sense que ho impedeixi l'oposició d'algú.
sobre: damunt de, a més de.
ultra: a més de.
vers: una direcció aproximada; un valor aproximatiu de temps o lloc.
envers: allò que concerneix algú.
devers: cap a (en un sentit més aviat poètic).
dins o dintre: marca situació en un punt. (Dins de tot és bon noi).
segons: tal o tal direcció, regla, persona, circumstància (L'Evangeli segons Lluc).
mitjançant: per mitjà de.
sota o sots: davall o dessota.
llevat: exceptuant.
salvat, salvant: deixant intacte, de banda.
fins: designació d'allò que és el terme on s'arriba sense ultrapassar-lo

No comments: